Z powodu zaistniałej sytuacji termin do realizacji zamówień może wynosić do 10 dni roboczychLattante - Wszelkie prawa zastrzeżone